ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών συγκροτημάτων Λυκείων Σύρου και  Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

 

Στόχος η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης  των  κτιριακών συγκροτημάτων των Λυκείων  Σύρου και  του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου, συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, 1.381.000 €. 

Ειδικότερα:

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου» αφορά στην τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργαικό συμψηφισσμό στην οροφή κτιρίων (netmetering), ισχύος 99,9 kw, αλλαγή τριών συστημάτων λέβητα – καυστήρα και κυκλοφορητών, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, τοπθέτηση βαλβίδων, αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με τύπου Led και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στο κτιριακό συγκρότημα θα το αναβαθμίσει σε ενεργειακή κλάση Β+, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εκπομπής CO2.

Ο προϋπολογισμός  και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 956.000 ευρώ.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου»,  αφορά σε παρεμβάσεις όπως αλλαγή κουφωμάτων, αλλαγή λέβητα, μόνωση σωληνώσεων, εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, φωτισμό με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου ενεργειακής απόδοσης BMS.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει ενεργειακά το συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας, του οποίου τα τρία κτίρια αναβαθμίζονται στην κατηγορία Β+ και ένα κτίριο στην κατηγορία Α.

Ο προϋπολογισμός  και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 425.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης των παρεμβάσεων  στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα  ορίζεται 31/10/2019 και λήξης η 30/06/2021

Και τα δύο έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

"Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ της χρηματοδότησης του έργου της κατασκευής του "Δημοτικού Σχολείου Βάρης", την αρχική χρηματοδότηση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με το ποσό των 280.000Ε για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του νησιού, την πρόταση για τη χρηματοδότηση με το ποσό των 200.000€ για εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τη χρηματοδότηση με το ποσό των 500.000€ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού  της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, η ΠΝΑ χρηματοδοτεί άλλη μια παρέμβαση που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων της Σύρου συνολικού προϋπολογισμού 1.381.000€, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη μαθητιώσα νεολαία και την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού", δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

image_print