Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τέσσερα έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και την ενίσχυση δομής που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες, συνολικού προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα CLLD – Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΝΔΩ ΑΕ.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. Ενίσχυση ΚΟΙΝΣΕΠ Ασκληπειάδες για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 99.600,00 ευρώ. Δικαιούχος της Πράξης είναι η ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ”.
  2. Ανέγερση Αθλητικού Γηπέδου, με δικαιούχο των Αθλητικό Όμιλο Αθλοπαιδειών Κω, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 490.596,04 ευρώ.
  3. Κατασκευή κερκίδων, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρου στάθμευσης γηπέδου Α.Σ. Χάλκης, με δικαιούχο το Αθλητικό Σωματείο Χάλκης, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 380.230,51 ευρώ.
  4. Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου, Αθλητικού Συλλόγου ΕΥΚΛΗΣ Σορωνής, με δικαιούχο τον Αθλητικό – Εκπαιδευτικό Σύλλογο Σορωνής “Ο ΕΥΚΛΗΣ”, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 279.101,09 ευρώ.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα, ανέρχεται σε 1.249.527,64 ευρώ.

Ειδικότερα, τα έργα εντάσσονται στο Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο Υπομέτρο 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader), στη Δράδη 19.2.4 “Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”, Υποδράση 19.2.4.2 “Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανπαπλασης, τουτιστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλ΄ιμακας (πχ σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή, προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ)”.

Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).