Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η Σηματοδότηση της Περιμετρικής Οδού Πόλης Ρόδου.

Με την έγκριση ένταξης στο ΕΣΠΑ και την κατασκευή του έργου, που περιλαμβάνει τη σηματοδότηση όλων των κόμβων η περιφερειακή οδός θα γίνει εκτός από λειτουργική και ασφαλής.