ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Ρόδος, 1 Νοεμβρίου   2013

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου», από €1.200.000,00 σε  €2.200.000,00 προκειμένου να ενταχθεί και η προμήθεια πρόσθετου ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού στο Νοσοκομείο.

 

Ο πρόσθετος αυτός εξοπλισμός  αναμένεται να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει τη λειτουργία του Νοσοκομείου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης και μόνιτορ της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, αναπνευστήρες, καρδιολογικό υπερηχογράφο και υπερηχογράφους γενικής χρήσης, τεστ κοπώσεως  πλήρες οδοντιατρικό συγκρότημα και άλλον εξοπλισμό.

 

Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια αξονικού τομογράφου 64 τομών (που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί), ψηφιακού στεφανιογράφου (η προμήθεια του οποίου έχει γίνει και εγκαθίσταται στο νοσοκομείο) και ψηφιακού μαστογράφου (που βρίσκεται στο στάδιο της προμήθειας), συνολικού κόστους 1,2 εκ. ευρώ.

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αντίστοιχος εξοπλισμός έχει εγκριθεί και για το νοσοκομείο της Κω προϋπολογισμού € 700.340,00 και του πολυδύναμου € 344.750,00.