Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Σύμης και Κάσου με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκ. €, δύο νέα σημαντικά έργα για τον τομέα της υγείας, που συμβάλλουν στο στόχο για τη στήριξη των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει στο Δήμο και θα έχει συνολική έκταση 651 τ.μ., ενώ το αντίστοιχο κτίριο στην Κάσο θα έχει έκταση 326 τ.μ. Καθεμιά από τις μονάδες θα περιλαμβάνει 2 εξεταστήρια γενικής χρήσης, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο βραχείας νοσηλείας, γραφείο γιατρών, αίθουσα αναμονής, καθώς και τους απαιτούμενους σύγχρονους χώρους υγιεινής. Επίσης έχει προβλεφθεί η προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού, τεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η ηλεκτροδότηση και οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα έργα αυτά, οι κτιριακές υποδομές των οποίων θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι προμήθειες από το Νοσοκομείο Ρόδου, θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών υγείας και περίθαλψης για τον μόνιμο πληθυσμό και για τους επισκέπτες των δύο ακριτικών μας νησιών, στην αντιμετώπιση της γεωγραφικής τους απομόνωσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη συγκράτηση του πληθυσμού τους.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print