Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο «Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου» με προϋπολογισμό 2,5 εκ..

 Το έργο αυτό που θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προβλέπει τη βελτίωση και επέκταση του υφιστάμενου λιμανιού του νησιού με σκοπό την  αναβάθμιση της λειτουργίας του και την καλύτερη εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορικής κίνησης.

 Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • την επέκταση της προβλήτας στην οποία γίνεται ο ελλιμενισμός των επιβατικών και των εμπορικών πλοίων κατά 90 μέτρα (το πλάτος της προβλήτας θα είναι 10 μέτρα)
  • την κατασκευή κρηπιδωμάτων για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών που θα έχουν συνολικό μήκος 84 μέτρα
  • όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων και πυρόσβεσης

 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print