Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη το έργο «Αποκατάσταση – Επέκταση Καρπάθειου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με 1,2 εκ. €.

 

Το σχολικό αυτό κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στην Πόθια, λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1979-1980 στεγάζοντας το 4ο Δημοτικό Σχολείο του νησιού. Το 2003 βρέθηκε ακατάλληλο λόγω προβλημάτων που παρουσίασε και εγκαταλείφτηκε. Έτσι το σχολείο αναγκάστηκε να συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό -με το οποίο στη συνέχεια συγχωνεύθηκε- σε ένα κτήριο που είναι ανεπαρκές.

 

Το έργο προβλέπει τη στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του εγκαταλειφθέντος κτηρίου και την προσθήκη νέας πτέρυγας, ώστε να είναι εφικτή η επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος ως ένας σύγχρονος πλέον εκπαιδευτικός χώρος με όλες τις απαιτούμενες υποδομές. Επίσης προβλέπονται διαμορφώσεις στην αυλή του σχολείου.

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.