ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τηλ.: 22813. 60214503

e-mail: @

19 Αυγούστου 2013

 

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου «Ολοκλήρωση της Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια», προκειμένου να ενταχθεί και να κατασκευαστεί η γέφυρα άνω διάβασης στην περιοχή του Αφάντου, κόστους 2,4 εκ. ευρώ.

 

Όπως είναι γνωστό η χρηματοδότηση του έργου είχε ξεκινήσει από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και η συνέχισή του εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση και βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού από το Φαληράκι έως τα Κολύμπια και η κατασκευή οκτώ ισόπεδων κόμβων.

 

Τα τελευταία χρόνια όμως διαπιστώθηκε ότι η γέφυρα άνω διάβασης που βρίσκεται στην περιοχή του Αφάντου έχει υποστεί διαβρώσεις και κρίθηκε επικίνδυνη. Μετά από αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιλέχθηκε ως συμφερότερη και ασφαλέστερη η λύση της κατασκευής νέας γέφυρας αντί της επισκευής της υπάρχουσας, καθώς μάλιστα η νέα θα είναι μεγαλύτερη και σε μήκος και σε πλάτος, θα συμμορφώνεται πλήρως με τους σύγχρονους κανονισμούς και θα εγγυάται την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων. Έτσι το Υπουργείο ανέλαβε την εκπόνηση των σχετικών μελετών και μετά από επαναξιολόγηση του έργου έγινε η απαιτούμενη αύξηση του προϋπολογισμού του, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία υλοποίησης της γέφυρας και να είναι εφικτή η ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος του 2015, οπότε λήγει και η περίοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.