Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο «Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με προϋπολογισμό 5 εκ. €.

Το έργο προβλέπει την αγορά ακινήτου για τη στέγαση 100 τουλάχιστον φοιτητών της πανεπιστημιακής μονάδας της Ρόδου. Το ακίνητο, το οποίο θα εξευρεθεί μετά από διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού, θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ροδίων καθώς και εκατέρωθεν του οδικού άξονα Ρόδου – Αεροδρομίου (μέχρι την πλατεία Ιαλυσού) και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια της επίπλωσης των κοιτώνων και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τους βοηθητικούς χώρους.

Η δημιουργία της νέας αυτής φοιτητικής εστίας θα προσφέρει σημαντική στήριξη στους φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και θα αναβαθμίσει τις υποδομές του Πανεπιστημίου, το οποίο συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εκπαίδευσης, αλλά και στην τόνωση της οικονομίας του νησιού.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.