Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου το έργο Βελτίωση Δρόμων Μεγάλου Χωριού Τήλου με προϋπολογισμό 510 χιλ. €.

Το έργο προβλέπει τη βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων δρόμων που έχουν συνολικό μήκος περίπου 1.400 μ. Οι δρόμοι αυτοί που συνδέουν τις περιοχές Έριστος, Μεγάλο Χωριό, Δεξαμενές και Ποταμιά, όπου βρίσκονται διάφορα πολιτιστικά μνημεία και προορισμοί οικολογικού ενδιαφέροντος είναι χωμάτινοι εκτός από ένα μικρό τμήμα που έχει τσιμεντοστρωθεί και εμφανίζουν μεγάλα προβλήματα διάβρωσης από τις έντονες βροχοπτώσεις που τους καθιστούν αδιάβατους τη χειμερινή περίοδο.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη του πολιτισμού του νησιού, στην τουριστική αξιοποίηση ιστορικών χώρων και στη δημιουργία  νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

image_print