Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αρχαγγέλου και προμήθεια εξοπλισμού κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ρόδου», με προϋπολογισμό 785 χιλ. €.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στην περιοχή "Κουφό Βουνί" στην Αρχάγγελο, έκτασης 10,5 στρεμμάτων περίπου, που σε συνδυασμό με την προμήθεια ενός ρυμουλκού και δύο κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων τα οποία έχουν επίσης προβλεφθεί θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής. Θα υλοποιηθεί από το Δήμο της Ρόδου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2013.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print