ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου» με προϋπολογισμό 1,7 εκ. €.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου, ενός ψηφιακού μαστογράφου και ενός ψηφιακού στεφανιογράφου, με τα οποία αναμένεται η αναβάθμιση της λειτουργίας του νοσοκομείου, δεδομένου ότι ο υπάρχων αξονικός τομογράφος και ο μαστογράφος αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικής υποστήριξης καθώς ξεπερνούν σε ηλικία τα 14 χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα το νοσοκομείο δεν διέθετε στεφανιογράφο.

Επιπλέον τα σύγχρονου τύπου αυτά μηχανήματα προσφέρουν αφενός ταχύτερα αποτελέσματα και συνεπώς πιο άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και αφετέρου συνδυάζουν ακριβή αποτελέσματα με πολύ λιγότερη βλαβερή ακτινοβολία. Προβλέπεται λοιπόν να συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας όχι μόνο για τη Ρόδο, αλλά και για όλα τα κοντινά νησιά, οι κάτοικοι των οποίων δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταβαίνουν στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print