Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη τα έργα «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου», «Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Καρπάθου» και «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου», εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, με συνολικό προϋπολογισμό  5,8 εκ. €.

Το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου», προϋπολογισμού 2,8 εκ. €, προβλέπει τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που ουσιαστικά δεν λειτουργούν και στις οποίες οδηγούνται τα αστικά λύματα του οικισμού της Σκάλας και μεγάλου μέρους των λυμάτων της Χώρας και του Κάμπου. Στόχος του έργου, που θα υλοποιηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., είναι η προστασία και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής στο τουριστικά αναπτυσσόμενο νησί της Δωδεκανήσου.

Το έργο «Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Καρπάθου», προϋπολογισμού 784,5 χιλ. ευρώ, προβλέπει την αξιοποίηση της πηγής Φλέας Αρκάσας, για την ύδρευση της περιοχής Αφιάρτη Μενετών και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου μήκους 5 χλμ., αντλιοστασίου και δεξαμενής 310 κ.μ. Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πληθυσμού 1.000 κατοίκων σε περίοδο αιχμής, με την εκμετάλλευση των πλεονασμάτων της πηγής, η οποία έχει τη δυνατότητα παροχής έως και 3.500 κ.μ. ημερησίως. Θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Καρπάθου.

Το έργο «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου» 2,2 εκ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Λέρου, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων δυναμικότητας 1.000 κ.μ. την ημέρα η καθεμιά, καθώς και των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων (γεώτρηση και αγωγοί άντλησης θαλασσινού νερού, δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού, εξοπλισμός κτλ.). Αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη λύση στο οξύ πρόβλημα ύδρευσης του νησιού, που έχει δημιουργηθεί αφενός με την αύξηση του πληθυσμού και αφετέρου με τις συνεχώς μειούμενες πηγές υδροληψίας.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print