Δύο νέα έργα για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης στη Ρόδο εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη.

 Τα έργα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. €, που θα υλοποιηθούν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου, είναι τα εξής:

 – Αγωγός μεταφοράς νερού στη Λάρδο Ρόδου και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου νερού, με προϋπολογισμό 381 χιλ. €

Το έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 1.440 μέτρων από τη δεξαμενή της περιοχής Πλακωτή έως τον οικισμό Λάρδου και την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του αναλυτικού εργαστηρίου χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων της ΔΕΥΑΡ, με σκοπό διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 – Επέκταση αγωγού τροφοδότησης Λιμένα Ρόδου μέχρι το νέο λιμάνι και τη Μαρίνα Ρόδου, με προϋπολογισμό 617 χιλ. €

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 1.830 μέτρων, για την υδροδότηση του λιμανιού της Ακαντιάς και της Νέας Μαρίνας, με σκοπό να καλύψει τις τωρινές και μελλοντικές τους ανάγκες και την αυξημένη ζήτηση του νερού από τις δραστηριότητες της γύρω περιοχής.

 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

image_print