Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 δύο νέα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό  9,8 εκ. €.

Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου (9,1 εκ. €)

Πρόκειται για ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας, δεδομένου ότι έρχεται να θέσει τέρμα στην ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων και να προσφέρει αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στο μεγαλύτερο και ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα νησιά των Κυκλάδων. Ο ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή «Κορφή Ξύδη» στη βορειοδυτική πλευρά της Νάξου. Θα καταλαμβάνει περίπου 44 στρέμματα, θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα  15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 20 χρόνια. Το έργο που θα υλοποιηθεί με φορέα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, περιλαμβάνει επίσης έργα οδοποιίας, πρασίνου, περίφραξης και προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων.

Αποκατάσταση του Χώρου Αναξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λυγαριά και Εξοπλισμός Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Δήμου Κύθνου (660 χιλ. €)

Το έργο που θα υλοποιηθεί από το Δήμο της Κύθνου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην περιοχή Λυγαριά που λειτουργούσε από το 1985 μέχρι το 2008. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, την προμήθεια εξοπλισμού προσυγκέντρωσης και συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών και την προμήθεια οχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο

image_print