Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 τέσσερα έργα εκπαίδευσης για το νομό Δωδεκανήσου με συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκ. €.Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

        2ο Γυμνάσιο ν. Κω προϋπολογισμού 2,2 εκ. €

Πρόκειται για την κατασκευή νέου δεωδεκαθέσιου Γυμνασίου στη πόλη της Κω δυναμικότητας 360 μαθητών. Το κτήριο είναι διώροφο με συνολικό εμβαδόν τ.μ. και περιλαμβάνει δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία καθηγητών διδασκάλων, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ έγινε μετά την αδυναμία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων να συνεχίσει τη χρηματοδότησή του.

 Ανέγερση 20ου διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου πόλης Ρόδου προϋπολογισμού 0,9 εκ. €

Το νηπιαγωγείο που θα κατασκευαστεί θα είναι ολοήμερο και θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 50 νηπίων. Το κτίριο συνολικής επιφάνειας 534 τ.μ. θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής γονέων, αίθουσες διδασκαλίες, γραφείο νηπιαγωγού, χώρο ανάπαυσης νηπίων και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Επίσης θα υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσβαση ΑΜΕΑ.

 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου προϋπολογισμού 4,5 εκ. €

Θα κατασκευαστεί διώροφο κτήριο δυναμικότητας 300 μαθητών, συνολικής έκτασης τ.μ., που θα περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσες διοίκησης, πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικούς χώρους. Επίσης προβλέπεται η διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο και η κατασκευή γηπέδων για την άθληση των μαθητών, καθώς και η ασφαλτόστρωση του δρόμου για την πρόσβαση στο σχολείο.

 Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου προϋπολογισμού 0,8 εκ. €

Πρόκειται για την επέκταση του υπάρχοντος σχολείου δυναμικότητας 200 μαθητών με προσθήκη κτιρίου έκτασης 860 τ.μ. Στους νέους αυτούς χώρους φιλοξενούνται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πληροφορικής, εργαστήριο φυσικοχημείας, βιβλιοθήκη και βοηθητικοί χώροι, καθώς και υποδομές για την πρόσβαση ΑΜΕΑ. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ έγινε μετά την αδυναμία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων να συνεχίσει τη χρηματοδότησή του.

 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.