ΘΕΜΑ: Εντάχθηκαν νέα έργα στο ΕΣΠΑ,  προϋπολογισμού 900 χιλ ευρώ 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, δύο νέα πολύ σημαντικά νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 900 χιλ. για δύο  νησιά της Περιφέρειας.

Πρόκειται για τα έργα:

 

  • Αποκατάσταση – σήμανση αγροτικών μονοπατιών Νισύρου, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με προϋπολογισμό 350 χιλ. €.

     Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νισύρου και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την συντήρηση – σήμανση 12 λιθόστρωτων μονοπατιών και αναβαθμίδων στο νησί καθώς και στην επισκευή – συντήρηση των υφιστάμενων παραδοσιακών ξηρολιθοδομών.  

 

  • Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Δήμου Κω, στη θέση "Αγ. Κωνσταντίνος" που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με προϋπολογισμό 550 χιλ. €.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Κω και αφορά στην αποκατάσταση χώρου συνολικής έκτασης περίπου 17,2 στρεμμάτων και περιλαμβάνει χωματουργικά έργα, έργα τελικής κάλυψης, διαχείρισης όμβριων, στραγγισμάτων και βιοαερίου και αντιδιαβρωτικά έργα (φυτεύσεις).

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.