Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013». Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό.

Επίσης, αναρτήθηκαν, στην Ιστοσελίδα του  Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, http://www.antagonistikotita.gr/pep/guide.asp, με ημερομηνία 11/02/2014, καθώς και στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106 Επικαιροποιημένος οδηγός Υλοποίησης έργων Δικαιούχων (3η έκδοση), Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και Έντυπο αίτησης τελικής επαλήθευσης (Ολοκλήρωση έργου).

 

Οι Αναρτήσεις αφορούν στην Πληροφόρηση των Δικαιούχων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές, τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της, στην Διεύθυνση : 

http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106

(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )

 

όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,

στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση :

Στα Τ/Φ :  22810 – 98.810 (Σύρο), 22410 – 25.852 (Ρόδο) & 

Στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:  grependyton@1730.syzefxis.gov.gr & investors.dod@pnai.gov.gr

image_print