Το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ Σωτήρη Σαξώνη, που συνοδευόταν από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σάββα Χατζησάββα, δέχθηκε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Φώτης Χατζηδιάκος.

Παρουσία του προέδρου των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου Αλέξανδρος Μανωλάκης, επισημάνθηκε κατ’ αρχάς ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί το πιστωτικό μας ίδρυμα στην τοπική οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και για τον τραπεζικό κλάδο.

«Η ΟΤΟΕ στηρίζει το συνεταιριστικό κίνημα στον τραπεζικό χώρο» τόνισε ο κ. Σαξώνης, επισημαίνοντας πως άποψη και πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να συμπεριληφθούν και οι συνεταιριστικές τράπεζες στη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης, αναγνωρίζοντας τον ειδικό σκοπό και τη σημασία της παρέμβασής τους στην τοπική ανάπτυξη.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη για διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, συνεκτιμώντας όλες οι πλευρές τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και προς την κατεύθυνση αυτή ζητήθηκε από την ΟΤΟΕ η στήριξη της Περιφέρειας.

 

 

image_print