Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και στη θέση:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/6884-

prost-xoiron-ektrofes έχει αναρτηθεί το αρχείο: «Ενημερωτικά φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανοσοευνουχισμό των χοίρων » το οποίο ουσιαστικά αποτελεί link (σύνδεσμο)στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή δώδεκα (12) ενημερωτικά φυλλάδια (διαθέσιμα και στα Ελληνικά) τα οποία απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας παραγωγής χοίρειου κρέατος (χοιροτρόφοι, σφαγεία, μεταποιητές, έμποροι και επιχειρήσεις εστίασης) και αφορούν σε εναλλακτικές προτάσεις αντικατάστασης του χειρουργικού ευνουχισμού των χοίρων, παρουσιάζοντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των νέων μεθόδων, όχι μόνο ως προς την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος αλλά και την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.

Για διευκόλυνση σας σας επισυνάπτουμε τα φυλλάδια που αφορούν τους χοιροτρόφους.

 

/EW0220805ELN_el.pdf

/EW0220807ELN_el.pdf

/EW0220808ELN_el.pdf

/EW0420558ELN_el.pdf

/EW0420559ELN_el.pdf

/EW0420560ELN_el.pdf

/EW0420561ELN_el.pdf

/EW0420562ELN_el.pdf