Εν αναμονή του Πάσχα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως κάθε χρόνο, ενημερώνει τους καταναλωτές της περιφέρειάς μας ότι λόγω των μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων ζωικής προέλευσης που θα καταναλωθούν τις ημέρες των εορτών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά και στη διαχείριση των τροφίμων.

Τα σφάγια αμνών και εριφίων, πρέπει να φέρουν τις σημάνσεις καταλληλότητας (σφραγίδες της χώρας προέλευσης, του σφαγείου καθώς και του είδους του ζώου) και να είναι καθαρά δίχως οσμές.

Τα σφάγια τρίτων χωρών (π.χ. από τα Σκόπια) φέρουν καφέ σφραγίδες ενώ αυτά της Ε.Ε. κυανοπράσινες.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι σφάγια άνευ σημάνσεων καταλληλότητας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ και είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία διότι δεν έχουν ελεγχθεί από κτηνίατρο. Τα σφάγια αυτά σφάζονται σε μη εγκεκριμένους χώρους δίχως να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Παρ΄ όλο που τα σφάγια αυτά διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή ουσιαστικά είναι ακριβότερα, διότι δεν έχουν υποστεί ψύξη και ωρίμανση που μειώνουν το βάρος του τελικού προϊόντος.

Τα συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης πρέπει επί της συσκευασίας να έχουν την ωοειδή σήμανση με τον κωδικό του εργοστασίου παραγωγής τους. Στον κωδικό αναγράφονται τα αρχικά της χώρας παραγωγής (π.χ. FR για Γαλλικά, GR ή EL  για Ελληνικά, κ.α.).

Η  Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τις συναρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε ελέγχους της αγοράς για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων στο Πασχαλινό τραπέζι των καταναλωτών.

 

 

Ε.Π.

Ο

Αντιπεριφερειάρχης

 Σωτήρης Παμπάκας

image_print