ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                         (για την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών)

                    Για την προστασία της Δημόσιας υγείας, μετά και την επανεμφάνιση κρουσμάτων   

        ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας καθώς και για την περιστολή του     

        παράγοντα όχλησης και των δυσμενών επιπτώσεων, τόσο στην Αγροτική όσο και στην

        Τουριστική οικονομία της Δωδ/σου κρίθηκε απαραίτητη η ανάγκη εφαρμογής προγράμματος

        καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2013.

        Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί είναι ο ψεκασμός από το έδαφος και θα ξεκινήσει από τον     

        επόμενο μήνα.

            Εν όψει εφαρμογής αυτού του προγράμματος, από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και για να τύχει αυτό των καλυτέρων αποτελεσμάτων, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Δωδ/σου της Περιφέρειας θέλει να ενημερώσει τους πολίτες της Δωδ/σου, τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις τουριστικές, για τις ενέργειες , στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να μειωθούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών και έτσι να ελαχιστοποιηθεί η ευχέρεια πολλαπλασιασμού τους και  η πυκνότητα των πληθυσμών τους.

          Η μείωση των εστιών μπορεί να επιτευχθεί :

— Με την επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων του εδάφους

— Με τον καθαρισμό από την βλάστηση των εστιών  ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του   

    νερού και να παρασύρονται τα ατελή στάδια των κουνουπιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται

    αρδευτικά ή αποστραγγιστικά κανάλια ή τάφροι, οι δεξαμενές συλλογής νερού κλπ.

— Με τον περιορισμό ή την εξάλειψη εστιών που βρίσκονται μέσα ή γύρω από κατοικημένες  

    περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία όπου λιμνάζουν ύδατα, όπως αποχετεύσεις,  

    διαρροές των συστημάτων ύδρευσης, δοχεία αποθήκευσης νερού ή άλλα αντικείμενα ή

    κατασκευές που κατακρατούν νερό της βροχής ή ποτίσματος, εγκαταλελειμένοι χώροι και

    κτίρια όπου συνήθως συσσωρεύονται απορρίμματα πάσης φύσεως, οι βιολογικοί

    καθαρισμοί κλπ.

— Με  την εξάλειψη των εστιών  π.χ. απομάκρυνση στάσιμου νερού από διακοσμητικές   

    δεξαμενές στις αυλές των σπιτιών, από  πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων, θεμέλια   

    νεοαναγειρόμενων οικοδομών, από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, υδρορροές, κολυμβητικές   

   δεξαμενές ξενοδοχείων κλπ, κούρεμα γρασιδιού, πότισμα φυτών κατά τις πρωϊνές ώρες 

   κ.λ.π.

 

        

 

image_print