Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα ΚΕΚ Γεννηματάς, σας ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 15 και Σαββάτο 16 Μαρτίου θα υλοποιηθούν σεμινάρια για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Σε συνθήκες κρίσης καταγράφεται διεθνώς μια τάση αύξησης του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας. Δεδομένων των συνθηκών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ξεκινάει μία σειρά δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Συνοπτικά, ο στόχος της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η δημιουργία κοινωνικών, συμμετοχικών και δημοκρατικών επιχειρήσεων που θα εργάζονται με γνώμονα την ποιοτική απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία και συνοχή, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας γίνεται μία προσπάθεια με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα νησιά της Περιφέρειας, προκειμένου μέσα από συντονισμένες δράσεις να επιτευχθούν οι ακόλουθες στοχεύσεις:

 

  • Η Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης και της Απασχόλησης.

 

  • Η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

  • Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

 

  • Η διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης και της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων κυρίως, αλλά και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

 

  • Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών και των πολιτών.

 

Η θεματολογία των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις Κοιν.Σ.Επ, οδηγίες για την διαδικασία ίδρυσης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την σύσταση και την εγγραφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας. Θα δοθούν επίσης, διευκρινήσεις για τον Νόμο 4019/2011 που αφορά την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι (νέοι, νέες, άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) καθώς και οι ΟΤΑ, αστικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, προκειμένου να εγγραφούν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Χατζηαποστόλη Δέσποινα στο τηλ 22413 60517, e-mail: eupro@otenet.gr, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00.