(ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΙΣ 03-11-2015 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ   ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015  «Τροποποίησης – συμπλήρωσης  της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΛΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΜΕ ΤΟ  ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σύρος,  15-04-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμός πρωτοκόλλου:

Οικ.  1473

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση        : Α. Μάτεση

Ταχ. Κώδικας     : 84 100 – Σύρος                              

Πληροφορίες     : K.Μουρσελάς                             

                          Π.Συλιβάνης                           ΠΡΟΣ     1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ

                                                                                                 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Τηλ.: 22810 87768-79122                                      2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Φαξ: 22810-77151                                                   3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                     4.ΜΜΕ.

                                                                                      5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ   

                                                                                      ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΗΝ

                                                                                      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

                                                                                       ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

                                                                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ   .

                                                                                        6.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η

                                                                                         ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                                                                                          Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

                                                                                          ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,

                                                                                           ΕΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟ

                                                                                            ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ

                                                                                             ΤΡΟΠΟ.

                                                                                      7.ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

                                                                                       Υπ όψη κου Διευθυντή με την

                                                                                        παράκληση ενημέρωσης όλων των

                                                                                         περιφερειακών Μονάδων Υγείας για τις

                                                                                          ενέργειες του τεχνικού  προσωπικού

                                                                                           τους  

 

ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ)  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ,  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α   )    »

 

Σε συνέχεια του από 02-04-2013 σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου Τύπου που είχε αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς και ΜΜΕ  και έχει δημοσιευτεί και στο site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (βλ. https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=3512  ) γνωρίζομε στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες    ότι   κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) ,  έχει δοθεί νέα  παράταση στις  προθεσμίες αντιστοίχισης ,παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης , όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης  των νυν Αιρετών Περιφερειών  και των Παλαιών Νομαρχιών- Διευθύνσεων Ανάπτυξης – Τμημάτων Επαγγελμάτων και Ανελκυστήρων 

(Το παραπάνω αφορά επαγγελματικές άδειες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ –  ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α  εκτός των επαγγελματικών αδειών που χορηγούνται κατόπιν πτυχίων σχολών  κατεύθυνσης αυτοκινήτων   )   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μετά το πέρας αυτών των προθεσμιών οι άδειες  των ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ , των   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  που δεν θα έχουν  αντιστοιχηθεί  καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις ,  τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγγελματίες  όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπονται  από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013  ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .

Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα  έχει αντιστοιχηθεί  εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει την νέα άδεια θα πρέπει να μπει στην διαδικασία των εξετάσεων,  προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα  όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα  β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, του β.δ. 8-3-1935 του β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 και  του β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955   ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;

Άδεια Βοηθού θερμαστή, εγγρα­φή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου, δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του β.δ. 8-3-1935,   δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 8-3-1935,  πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του β.δ. 30-01-1937, πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξε­ως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 30-01-1937, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι' ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β' Γ' Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β', Γ' τάξεως και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι’ ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του αρχιθερμαστή, άδεια του θερμαστή.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το  β.δ 16 Μαρτίου 1950  ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;

Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α'  και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί βάση  , του π.δ. 22/1976 ή του π.δ. 31/1990 ΕΙΝΑΙ  Η   13-03-2016.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;

1.ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ ) ΚΑΙ   ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990

2.  ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990

3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ((Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ( Α , Β ) ΤΟΥ Π.Δ 22/1976

Ειδικά, για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) /5.3.2013 (Β΄ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκ δοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, το χρονικό διάστημα των δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντιστοίχιση με αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενημερώνουμε ότι με βάση την προηγούμενη παράγραφο σύμφωνα  με την έκδοση στο  ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015  «Τροποποίησης – συμπλήρωσης  της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» για κάθε καινούργιο μηχάνημα που εντάχθηκε με αυτήν την Τροποποίηση – Συμπλήρωση ως μηχάνημα έργου , για  την προσθήκη του/των  μηχανημάτων αυτών στις αντίστοιχες ειδικότητες  της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  ο καταληκτικός χρόνος  προσθήκης -αντιστίχισης  είναι  η 09-01-2018 .

Ταυτόχρονα με την απόφαση του ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015  «Τροποποίησης – συμπλήρωσης  της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης……» ρυθμίζεται και η αντιστοίχιση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου  που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Β.δ. 7/6/31.7.1946 (ΦΕΚ Α΄ 228) όπως συμπληρώθηκε με τα Β.δ. 992/1966 (ΦΕΚ Α΄ 270) και Π.δ. 349/1975 (ΦΕΚΑ΄ 101), με άδειες χειριστή μηχανημάτων έργου, που εκδίδονται δυνάμει του Π.δ. 113/2012,,(Ομοίως σε αυτήν την περίπτωση   ο καταληκτικός χρόνος αντιστοίχισης αυτών των αδειών  είναι η 09-01-2018) .

Επίσης με την απόφαση του ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015  «Τροποποίησης – συμπλήρωσης  της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης……» ενημερώνουμε ότι οι  άδειες που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Β.δ. 4−10−1951 (ΦΕΚ 272Α΄) διατηρούνται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή τους κατά τις διατάξεις του Π.δ. 113/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσον αφορά τις επαγγελματικές   άδειες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , ΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   ,  ενημερώνουμε ότι αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις έως το τέλος των προβλεπόμενων προθεσμιών (ή όπως προβλέπεται για τους Ηλεκτρολόγους) οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις τίθενται στις κυρώσεις (τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) . σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .

Σε αυτές τις περιπτώσεις  των αντιστοιχίσεων , οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στα σχετικά Π.Δ .

Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών διαταγμάτων   ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .

 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.

 

 

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω για αυτές τις αντιστοιχίσεις  :

 

Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 38/91 ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;

 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

1. ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ του Π.Δ 38/91

2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1ης, 2ης και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  Α και Β ΤΑΞΗΣ του  Π.Δ 38/91

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ   1 ης  2  ης  και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  (Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ)του  Π.Δ 38/91

 

Β)  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 362/2001  ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

 

1.ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001

2.ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του  π.δ 362/2001

3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001

 

 

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων  οι οποίες είχαν  εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες ήταν  σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 , εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  . Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.

Επομένως οι  άδειες των συντηρητών καυστήρων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο δεν αντιστοιχίζονται αλλά θεωρούνται όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο  και  οι αδειούχοι αυτοί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ στ) του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων  μπορούν  να αποκτήσουν   την άδεια του Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, μετά από εξετάσεις.

 

 

 

Γ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ  87/1996  ΕΙΝΑΙ  Η   17-01-2016

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

 

1.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ  Π.Δ  87/1996 

2.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ  87/1996 

3.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ  87/1996 

4. Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Π.Δ  87/1996 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ειδικά για  Ηλεκτρολόγους  ισχύουν οι παρακάτω 2 περιπτώσεις

1.Για τους αδειούχους των οποίων οι άδειες τους ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 108/ 12-06-2013 οι άδειες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ 108 χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω περιοδικής θεώρησης , δηλαδή οι κάτοχοί τους εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές .Εφόσον όμως  αυτοί το επιθυμούν οι εν λόγω άδειες αντικαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 και 4  του Π.Δ 108/2013.

2. Για όσους Ηλεκτρολόγους  η λήξη της ημερομηνίας θεώρησης των αδειών τους  είχε παρέλθει κατά την έκδοση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)   αντικαθίστανται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ 108/2013 . Αν και δεν τίθεται  καταληκτική ημερομηνία αντιστοίχισης ωστόσο οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στο σχετικό Π.Δ .

Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)    ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .

 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  δύνανται ή πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχηθούν προκειμένου να  είναι σε ισχύ ,  σε συμφωνία  με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 ;

 

Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α' 98), όπως τροπο­ποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ' Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασί­ων και συνεργείων) (Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ­ει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατα­σκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α' 113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειρι­στών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α' 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολο­γικών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα­φοράς» (Α' 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προφανές είναι βέβαια ότι  οι επαγγελματίες των προαναφερόμενων ειδικοτήτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης ( πλην των ηλεκτρολόγων των οποίων οι άδειες ήταν σε ισχύ κατά την ‘έκδοση του Π.Δ 108/2013 ΔΗΛ στις 12-06-2013 )   των οποίων οι άδειες δεν είναι σε ισχύ λόγω λήξης της ημερομηνίας  ισχύος τους  και πραγματοποιούν εργασίες,  σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις(τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν )  που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές ,  κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες που προαναφέραμε  απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση τους καταθέτουν  τις νέες  επαγγελματικές άδειες στην αρμό­δια αρχή της οικείας Περιφέρειας,(δηλαδή στην υπηρεσία μας για τους επαγγελματίες των  Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ πλην των επαγγελματιών  της Π.Ε ΘΗΡΑΣ που καταθέτουν την αίτηση στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε ΘΗΡΑΣ) η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των  αντίστοιχων  αδειών.

ΤΕΛΟΣ

 

Ενημερώνουμε ότι όλη η   νέα   Νομοθεσία και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  που αφορά τα παραπάνω Τεχνικά επαγγέλματα έχει  αναρτηθεί  στο link της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=3509

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δεν το έχουν πράξει , να προχωρήσουν εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών  στις αντιστοιχίσεις των αδειών τους  και ταυτόχρονα να μελετήσουν την σχετική Νομοθεσία  προκειμένου να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις  και  τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτήν   καθώς και την διαδικασία απόκτησης νέων επαγγελματικών αδειών  και χορήγησης Βεβαιώσεων αναγγελίας των δραστηριοτήτων τους.

 

 

 

                                                                                                                   ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

                                                                                                                      ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ