Α . Καταυλισμοί τσιγγάνων στη  Ρόδο.

 

            α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις  (αιρετές) Περιφέρειες με βάση το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) δεν έχει ανατεθεί καμία αρμοδιότητα όσον αφορά το ζήτημα της στέγασης και των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων.

β. Η  αρμοδιότητα έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών επί κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και εκτελούνται με ευθύνη και απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 γ. Η αρμοδιότητα καθορισμού χώρου εγκατάστασης μετεγκατάστασης των τσιγγάνων, ανήκει αποκλειστικά στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και σε περίπτωση αδράνειας ή αδυναμίας να υποδείξει χώρο εγκατάστασης, αποφασίζει προς τούτο και υποδεικνύει τον χώρο η αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και τώρα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδιαφέρθηκε επανειλημμένα για τις συνθήκες διαβίωσης και την μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ  της Ρόδου, με  διάθεση πόρων για τη δημιουργία μόνιμων χώρων εγκατάστασης τσιγγάνων, καθώς και την στήριξη πρωτοβουλιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ΡΟΜΑ και  εκπαίδευσης Ατσιγγαννοπαίδων.

 

 

Β. Καταυλισμός στην θέση Κορακόνερο.

 

Η μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ που διαβιούν στην περιοχή «Κορακόνερο» Ρόδου, απασχολεί τις κρατικές, δικαστικές και αυτοδιοικητικές αρχές, τουλάχιστον 15 χρόνια (βλέπετε το με αριθμ. πρωτ. 12803.2.1/00/8-10-2001 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη απευθυνόμενο στον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου).

Η αδυναμία ριζικής και μόνιμης λύσης οφείλεται στην άρνηση των πρώην Καποδιστριακών δήμων να αποδεχθούν την χωροθέτηση σύγχρονων καταυλισμών στα πρώην διοικητικά όρια των δήμων τους και στην μετά Καλλικράτη περίοδο, στην άρνηση και στις δυναμικές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών να αποδεχθούν την δημιουργία παρόμοιας δομής πλησίον οικισμών, κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και καλλιεργημένων αγρών.

Η άρνηση της τοπικής κοινωνίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις διακατέχεται από πνεύμα αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και αλτρουισμού  δεν είναι τυχαία, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ολοένα αυξανόμενη εγκληματικότητα σε αδικήματα κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και  παραβατικότητα σε θέματα που αφορούν τη ρύπανση του  περιβάλλοντος και την εν γένει χωρίς μέτρο, έλλειψη κοινωνικότητας και σεβασμού της κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους των τσιγγάνων.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν να «γιγαντωθεί» ο αυθαίρετος καταυλισμός των τσιγγάνων στην περιοχή «Κορακόνερο» της Ρόδου, εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης, με την αυθαίρετη κατασκευή  46 παρανόμων κατασκευών – παραπηγμάτων.

Επισημαίνεται ότι η περιοχή Κορακόνερο, όπου ο καταυλισμός των ΡΟΜΑ γειτνιάζει με κατοικημένες συνοικίες της πόλης και  την κατασκευαζόμενη νέα μαρίνα πολυτελών τουριστικών σκαφών, ενώ η θέση όπου έχουν κατασκευαστεί τα αυθαίρετα παραπήγματα, αποτελεί μέρος της λιμενικής ζώνης, όπου έχει εκπονηθεί μελέτη και εντάχθηκε στο 2ο και στο 3ο Κ.Π.Σ. για την κατασκευή του νέου καρνάγιου της Ρόδου, το οποίο σήμερα έχει δημοπρατηθεί  στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης που ανέλαβε ο Δήμος Ρόδου και παραμένει ανεκτέλεστη.

Παρόλα αυτά οι εγκαταστάσεις των καταυλισμών αποτελούσαν «άβατο» ακόμη και για τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές και σε τυχόν παρουσία αστυνομικού ή λιμενικού ακολουθούσαν προπηλακισμοί και προκλήσεις σωματικών βλαβών σε βάρος τους.

Πριν μήνες και προ της εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, η Αστυνομική Διεύθυνση πραγματοποίησε οργανωμένη επιχείρηση διαλεύκανσης εγκληματικών πράξεων και ανέσυρε από την γειτνιάζουσα θαλάσσια περιοχή του καταυλισμού έξι (6) αυτοκίνητα (κλαπέντα), δεκάδες μοτοποδήλατα, τρία (3) χρηματοκιβώτια και μεγάλο αριθμό άλλων κλαπέντων ειδών.

Προ ημερών (11-11-2013) νέα επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ανέσυρε από τον βυθό πλησίον του καταυλισμού αλλά έξι κλαπέντα αυτοκίνητα, δεκάδες μοτοποδήλατα και εκατοντάδες ποδήλατα, προφανώς «προϊόν» της  έκνομης δράσης των ΡΟΜΑ.

        

Γ. Καταυλισμός στην θέση Τσαΐρι.

 

Στην θέση Τσαΐρι Ρόδου είχε παραχωρηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου προς την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου έκτασης  περίπου έξι στρεμμάτων (6.000 m) τμήμα της κτηματικής μερίδας 778α γαιών Κοσκινού για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων  – προπονητηρίων για τις μικτές ομάδες παίδων και εφήβων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρόδου.

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την Ε.Π.Ο. διαμόρφωσε  την παραχωρηθείσα έκταση την οποία περιέφραξε  κατάλληλα με συρματοπλέγματα ύψους περίπου οχτώ μέτρων για την δημιουργία προπονητηρίου

Περί το έτος 2005 εγκαταστάθηκαν αυθαίρετα στην εν λόγω έκταση οχτώ οικογένειες ΡΟΜΑ και δημιούργησαν πρόχειρα καταλύματα εντός των οποίων διαβιούσαν μέχρι πρόσφατα.

Πριν τρεις εβδομάδες πληροφορηθήκαμε ότι οι οχτώ οικογένειες των ΡΟΜΑ απομακρύνθηκαν αυτοβούλως από την περιοχή Τσαΐρι και εγκαταστάθηκαν σε περιοχή της Αττικής. Συνεργεία του Δήμου, προέβησαν σε μερικό καθαρισμό της περιοχής και καθαίρεση των παραπηγμάτων κατόπιν ενημέρωσης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Πρόθεση της Περιφέρειας είναι μετά τον πλήρη καθαρισμό της περιοχής και την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του προπονητηρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 58/2000 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου με την οποία η εν λόγω έκταση, (η οποία αποτελεί τμήμα της μερίδας γαιών Κοσκινού με αρ. 778 Α) παραχωρήθηκε για  χρήση και λειτουργία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου (ΕΠΣΔ).

 

Δ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε υλοποίηση των όσων διαλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 2.33128/3.2289/13-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει εντάξει στον προϋπολογισμό της το ποσό των 300.000 €, για την δημιουργία υποδομών (διαμόρφωση χώρου καταλυμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση) των ΡΟΜΑ της Ρόδου, εφόσον  το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωροθετήσει και  υποδείξει το χώρο μετεγκατάστασης των άνω καταυλισμών των τσιγγάνων της Ρόδου.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιβεβλημένη η χωροθέτηση περιοχής εγκατάστασης των ΡΟΜΑ – μόνιμων κατοίκων – δημοτών της Ρόδου.

 

Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο για τους δικούς του λόγους δεν έχει προβεί εδώ και τέσσερις τετραετίες στον καθορισμό χώρου για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ (μονίμων κατοίκων και δημοτών της Ρόδου), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την επίλυση του ζητήματος και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα είναι αρωγός σε οτιδήποτε χρειαστεί.

image_print