«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος και Κως»

«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος  και  Κως»