Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο της ανέγερσης κτηρίου ΕΚΑΒ Ρόδου και τρία έργα αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Το πρώτο από τα έργα αυτά το «Κτήριο ΕΚΑΒ Ρόδου» (563 χιλ. €), προβλέπει την  ανέγερση νέου κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στη Ρόδο, στην περιοχή Μέγγαβλη όπου βρίσκεται και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, το οποίο θα έχει συνολικό εμβαδό 251 τ.μ.

Σε συνδυασμό με το έργο της προμήθειας 8 ασθενοφόρων (από τα οποία τα δο θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ Ρόδου) που έχει επίσης ενταχθεί στο Πρόγραμμα, το νέο αυτό κτήριο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργία του ΕΚΑΒ αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες υγείας σε όλο το νομό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ασθενών που διακομίζονται από και προς το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Τα υπόλοιπα τρία έργα αποτελούν μέρος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Αστική Ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης και του ιστορικού κέντρου της Ρόδου, που έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. €.

Αναλυτικότερα τα έργα αυτά είναι τα εξής:

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ποδηλάτων» (200 χιλ. €)

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων που θα δίνει τη δυνατότητα ενοικίασής τους στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου. Το σύστημα περιλαμβάνει 5 σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων με τουλάχιστον 16 θέσεις κλειδώματος ο καθένας, 60 ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα και το απαιτούμενο λογισμικό. Περιλαμβάνει επίσης και τη λειτουργία του συστήματος για ένα χρόνο.

 «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού» (150 χιλ. €)

Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικών, κάδων απορριμμάτων, καθισμάτων, πληροφοριακών πινακίδων κτλ.) στις πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης, ώστε οι κοινόχρηστοι χώροι να έχουν ομογενή χαρακτήρα.

«Προμήθεια συσκευών πληροφόρησης και ανάπτυξη λογισμικού» (120 χιλ. €)

Με την προμήθεια και τοποθέτηση δυο μόνιμων συσκευών πληροφόρησης με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (infokiosks), τη δημιουργία πολυμεσικής (multimedia) εφαρμογής που θα προβάλλουν οι συσκευές και την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, το έργο αυτό έχει στόχο να παρέχει πληροφορίες για την ιστορία και τα μνημεία της πόλης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.