Οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το Ελληνικό Δίκτυο Νησιωτικών Περιφερειών. Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση μιας κοινής κίνησης των νησιωτικών περιφερειών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις των προωθούμενων αλλαγών και συγχωνεύσεων της κυβέρνησης στις ΔΟΥ, στα νοσοκομεία και στα περιφερειακά πανεπιστήμια αποτέλεσαν μία ακόμη ευθεία βολή κατά της νησιωτικότητας, που απαιτούσε μια κοινή και δραστική αντιμετώπιση των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των φορέων των νησιωτικών περιφερειών.

image_print