Έκτακτη ανακοίνωση για την μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

kedg2g@gsis.gr.