Για την στήριξη και την ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης  μαθητών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2015-2016, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης  της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»,  του Ε.Π.Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020.

Η Πράξη, η οποία υλοποιείται με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αφορά στη στελέχωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ΑμεΑ κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και αφορά την σχολική χρονιά 2015 – 2016. Στο πλαίσιο αυτό θα προσληφθούν, 14 άτομα ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και 3 άτομα ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  για τους μαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης. Η πρόσληψη του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η  δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 208.000 € .

image_print