Η Δ/νση  Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου ,προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε σακούλες διαφόρων μεγεθών για τις ανάγκες της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους αυτού σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να υποβάλει προσφορά με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά .

1) Σακούλες ανθεκτικές από μαλακό πολυαιθυλένιο φανελάκι 82 x 50 cm με πιέτα 15cm , ποσότητα 2.300 kgr

2) Σακούλες ανθεκτικές  από μαλακό  πολυαιθυλένιο φανελάκι  73 x 45 cm με πιέτα 14 cm  , ποσότητα    300 kgr

3) Σακουλάκια  από διαφανές  νάιλον 30 x  40 cm , ποσότητα 200 Kgr

   Οι προσφορές θα κατατίθενται πρωτότυπες με σφραγίδα και υπογραφή στο πρωτόκολλο της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας (Ερυθρού Σταυρού 12, Τ.Κ.85100, Ρόδος) ή με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : k.diakantoni@rho.pnai.gov.gr μέχρι την 26/01/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα   13:00 .   

    H δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου