Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προκειμένου να  προβεί στην προμήθεια Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ καλεί τους  ενδιαφερόμενους προμηθευτές – εταιρίες όπως μέχρι την Παρασκευή 20/03/2015 να προσέλθουν στην Δ/νση Διοικ. Οικον. Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών Δωδ/σου, στον 1ο όροφο, Γραφείο 16 , ώρες 8.30π.μ έως και 10.00πμ, να καταθέσουν προσφορά η οποία δεν θα ξεπερνά  το ποσό των 20.200,00 € με φπα για τα κατωτέρω είδη με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν :Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προκειμένου να  προβεί στην προμήθεια Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ καλεί τους  ενδιαφερόμενους προμηθευτές – εταιρίες όπως μέχρι την Παρασκευή 20/03/2015 να προσέλθουν στην Δ/νση Διοικ. Οικον. Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών Δωδ/σου, στον 1ο όροφο, Γραφείο 16 , ώρες 8.30π.μ έως και 10.00πμ, να καταθέσουν προσφορά η οποία δεν θα ξεπερνά  το ποσό των 20.200,00 € με φπα για τα κατωτέρω είδη με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν :

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ)