ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ