Σημεία Εισήγησης Αντιπεριφεριάρχη Κυκλάδων στην Ημερίδα για το Ακτοπλοϊκό Δίκτυο στις Κυκλάδες που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Πουσσαίος, κατά την εισήγηση του στην Ημερίδα για το Ακτοπλοϊκό δίκτυο στις Κυκλάδες, που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο αναφέρθηκε στις πολιτικές και τις προτάσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης.

 

Ο Αντιπεριφεριάρχης επεσήμανε μεταξύ άλλων:

 

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τη θεσμική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των μεταφορών, με βάση τον Καλλικράτη, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα στην υποβολή δέσμης προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις μεταφορές όπως αυτά κατεγράφησαν παραπάνω, με παράλληλη αναπτυξιακή διάσταση.

 

Οι προτάσεις αυτές κινούνταν γύρω από την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών (τουριστικοί και εμπορικοί λιμένες), ώστε να αποτελέσουν επενδυτικό πόρο αξιοποίησης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών αλλά και των ίδιων των επενδυτών, την παράλληλη ανάπτυξη δικτύου διασυνδεδεμένων μεταφορών, τη δρομολόγηση υδροπλάνων, τη κατασκευή πλοίων για τη παροχή δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς, και τη δημιουργία παρατηρητηρίου πλαισίου λειτουργίας μεταφορικών μέσων.

 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:

 

σύσταση ενός φορέα σε κεντρικό επίπεδο επιφορτισμένο με αρμοδιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού, συντονισμού και εποπτείας της διεξαγωγής του συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων , στο νησιωτικό χώρο.

 

ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών κατασκευάζοντας μικρής κλίμακας λιμενικές εγκαταστάσεις ή ενεργοποιώντας μετά από συντήρηση και επέκταση υφισταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο των ήδη υπαρχόντων μεγάλων, θεωρείται στοιχειωδώς απαραίτητη και έχει ήδη προταθεί προς τα αρμόδια υπουργεία με θετική ανταπόκριση. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αφορούν την εξυπηρέτηση της σύνδεσης νησιών μεταξύ κοντινών τους σημείων με την κατάλληλη κατηγορία σκαφών, που ταυτόχρονα θα διαθέτουν φιλικά προς το περιβάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά.

 

αναγνώριση της νησιωτικότητας ως ειδικού κριτηρίου χάραξης των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Ανάληψη συστηματικών δράσεων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που να αποσκοπούν στην καθιέρωση της νησιωτικότητας ως ειδικού κριτηρίου για τον σχεδιασμό δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης”.

 

Οι παραπάνω προτάσεις πρόκειται να συζητηθούν με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και να αναπροσαρμοστούν έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.