ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ερμούπολη : 6-10-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Αριθ. πρωτ : 124181/7818

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 112833/920/14-9-2021 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου το Ειδικό (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης)  ΣΑΤΑΜΕ ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

Στην εγκατάσταση της ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. διακινούνται τα ακόλουθα είδη υγραερίου χύμα και συσκευασμένα σε φιάλες :

  • υγραέριο προπάνιο,
  • υγραέριο μίγμα.

Η Κοινοποίηση και Μελέτη Ασφαλείας της ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. που έχει κατατεθεί αφορά στην παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου στην εγκατάσταση που λειτουργεί στη θέση Γιαννοχώραφα επί της επαρχιακής οδού Πόθιας-Βαθύ στο νησί της Καλύμνου.

 Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Στην «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» αποθηκεύονται είδη υγραερίου, τα οποία εμπίπτουν στην KYA 172058/2016, ενώ υπάρχουν και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται (π.χ. χρώμα βαφής φιαλών, αστάρι και διαλυτικό), οι οποίες ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της ΚΥΑ, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της απαίτησης για κοινοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ.

Οι παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα είναι η παραλαβή, εμφιάλωση και  αποθήκευση υγραερίου.

Όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η εγκατάσταση αυτοί είναι οι εξής:

  1. Το Υγραέριο είναι ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο προϊόν (όπως όλοι οι υδρογονάνθρακες) και επιπλέον, σε περίπτωση διαρροής του υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης. Στο υγραέριο που παραδίδεται στη κατανάλωση έχουν προστεθεί ειδικές ουσίες  με δυσάρεστη χαρακτηριστική οσμή (μερκαπτάνες), ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό σε περιπτώσεις διαρροών.
  2. Όταν το Υγραέριο, που διαρρέει και αναμειγνύεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα, βρεθεί σε ποσοστά όγκου από 2% έως 10%, σχηματίζεται το εύφλεκτο μείγμα, που μπορεί να ανάψει άμεσα ακόμα και από μια μικρή σπίθα (π.χ. ακόμα και από σπινθήρα ηλεκτρικού διακόπτη) ή με τη φλόγα ενός σπίρτου ή με την κάφτρα ενός τσιγάρου.
  3. Σε περίπτωση ατυχήματος πυρκαγιάς που μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση διαρροής υγραερίου από τις δεξαμενές ή τις σωληνώσεις θα ακολουθήσει έκλυση καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Στα καυσαέρια περιέχονται Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και αιθάλη.

            Εξετάσθηκαν οι επιπτώσεις των Σεναρίων που προαναφέρθηκαν από την ακτινοβολία λόγω της φωτιάς, καθώς και τη διασπορά επικίνδυνων ουσιών  χρησιμοποιώντας τα όρια Επιπτώσεων Θερμικής Ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στα ΣΑΤΑΜΕ του Ελλαδικού χώρου. Οι συνέπειες των ατυχημάτων παραμένουν σε γενικές γραμμές εντός της εγκατάστασης, αλλά είναι δυνατόν να επηρεαστεί και πολύ μικρό τμήμα του οικισμού της Ποθίας στο ανατολικό τμήμα του και να προσεγγίσει οριακά πλησίον του ΑΣΠ της ΔΕΗ.

Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα σενάρια ατυχημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για 20 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων) επί της Πλ. Τσιροπινά, 84100 Ερμούπολη, Σύρου (τηλ. 2281361513)  ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επί της Ά Πλ. Τσιροπινά, 84100 Ερμούπολη, Σύρου (τηλ. 2281362723) αντίστοιχα και να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail:  ddtso@1730.syzefxis.gov.gr και dpp@cycl.pnai.gov.gr) τις απόψεις τους (στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (https://www.pnai.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

.

image_print