Αυτό αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνάντησης εργασίας στην οποία συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κα. Λίτσα Φτακλάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο (Ε.Κ) στις 23 Απριλίου 2013. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), η αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Τζόγια  Γρούζη, τα μέλη της Επιτροπής Νήσων της CRPM, ο Γ.Γ Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, Γιάννης Σπιλάνης, εκπρόσωπος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η στήριξη πρότασης της Επιτροπής Νήσων για τη δημιουργία νέου ειδικού προγράμματος για τα νησιά, "Islands 2020", ενόψει της ψήφισης των κανονισμών για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία ISLAND 2020 έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο θα κατανέμει ένα μέρος των κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να βοηθήσει αυτές τις περιοχές να επιτύχουν τους στόχους της Ευρώπης 2020.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το προηγούμενο αίτημα της Επιτροπής Νήσων της CRPM να συμπεριληφθούν τα ευρωπαϊκά νησιά, ανεξάρτητα με το ρυθμό ανάπτυξης τους,  στην κατηγορία των λιγότερων ανεπτυγμένων περιφερειών αναφορικά με την θεματική συγκέντρωση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει γίνει αποδεκτό από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και απομένει να ψηφιστεί στο Ε.Κ.. Μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει τη δυνατότητα στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναπτύξει περισσότερες δράσεις ΕΤΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και υποδομές και όχι αποκλειστικά άυλες ενέργειες.

Τέλος, μετά από πρόταση που είχε γίνει από την κα Φτακλάκη, το ετήσιο συνέδριο της  Επιτροπής Νήσων, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, θα φιλοξενηθεί για το 2014 στη Ρόδο, όπου θα συμμετέχουν όλες οι Νησιωτικές Περιφέρειες της Ευρώπης.

 

 

image_print