Λύνεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης  Νότιας Ρόδου, Λίνδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου

Γιώργος Χατζημάρκος: Κρατάμε τις υποσχέσεις μας, συνεχίζουμε την δουλειά, χωρίς καμία διακοπή και  προχωράμε μπροστά

 

Ένας ακόμη μεγάλος αναπτυξιακός στόχος της Περιφερειακής Αρχής  επιτυγχάνεται, μετά και την έγκριση από τον Υπουργό  Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, της  πρότασης  για την χρηματοδότηση των έργων της β΄ φάσης ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, με το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος 1».

Το αίτημα χρηματοδότησης είχε καταθέσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στις αρχές του περασμένου Απριλίου, συνοδευόμενο από τον φάκελο της πρότασης ένταξης των έργων,  βάσει των προδιαγραφών της πρόσκλησης του Υπουργείου.

Κατόπιν αυτού, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε την απόφαση  ένταξης του έργου με τίτλο: «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) – Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 21.332.000 € πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό που υπολείπεται μέχρι τα 25 εκατ. €, που είναι ο προϋπολογισμός του έργου, θα καλυφθούν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των ακόλουθων τμημάτων υδραγωγείων της Β’ φάσης των «Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά»:

(α) Νότιο Υδραγωγείο: Κύριος Αγωγός και Δευτερεύοντες Κλάδοι από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον  οικισμό Λαχανιά. Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν την υδροδότηση της Δ.Ε. Λίνδου και των οικισμών  Ασκληπιείου, Γενναδίου και Λαχανιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου,

(β) Κεντρικό Υδραγωγείο: υδραγωγείο Αρχαγγέλου και υδραγωγείο Αφάντου.

Η υλοποίηση  των έργων  θα εξασφαλίσει την υδροδότηση των  περιοχών  αυτών με επαρκές πόσιμο νερό άριστης ποιότητας από το Φράγμα του Γαδουρά και θα λύσει οριστικά, το ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα υδροδότησης που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών, εξαιτίας του υποβιβασμού της στάθμης και της υφαλμύρηνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένης και της ταυτόχρονα ολοένα αυξανόμενης ζήτησης σε πόσιμο νερό.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

“Αφού ολοκληρώσαμε  και  παραδώσαμε  πλήρως λειτουργικό στους κατοίκους της Ρόδου το μεγαλύτερο έργο στο χώρο του Αιγαίου, το Φράγμα Γαδουρά, χωρίς καμία καθυστέρηση προχωράμε στο επόμενο μεγάλο βήμα.  Την υλοποίηση των έργων της Β΄ Φάσης της ύδρευσης του νησιού της Ρόδου, από το Φράγμα. Για να δώσουμε το καλύτερης ποιότητας νερό στη Νότια Ρόδο, στη Λίνδο, στον Αρχάγγελο, στ' Αφάντου.

Η ώριμη και επικαιροποιημένη μελέτη που καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, για χρηματοδότηση των έργων  από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος", εγκρίθηκε από τον Υπουργό Αλέξη Χαρίτση  με το ποσό των 21,3 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο μέχρι τα 25,0 εκ. ευρώ που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, θα καλυφθούν από την Περιφέρεια μας, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Κρατάμε τις υποσχέσεις μας, συνεχίζουμε την δουλειά, χωρίς καμία διακοπή και  προχωράμε μπροστά».