Στο στάδιο της εκτέλεσης περνά ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής για το νησί της Ρόδου, αυτό της κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα υδροδοτήσει την περιοχή της Ιαλυσού από το φράγμα Γαδουρά.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου”, συνολικού προϋπολογισμού 1.590.000,00 €, το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή σύμβασης με την εργολήπτρια εταιρεία.

Η εργολαβία  αφορά  στην εκτέλεση  όλων των απαιτούμενων έργων για την εξασφάλιση της υδροδότησης στην περιοχή της Ιαλυσού από το Φράγμα Γαδουρά, μέσω του δικτύου ύδρευσης της πόλεως Ρόδου. Περιλαμβάνει δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 5.200 μέτρων και  αναβαθμισμένο αντλιοστάσιο για την αποδοτικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print