Κατά τη σημερινή συνεδρίαση στη Ρόδο του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου, έτους 2012, που προβλέπει τη χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων και έργων στο νομό, σε υλοποίηση σχετικών δεσμεύσεων της περιφερειακής αρχής. Συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκου,  εγκρίθηκαν από το σώμα τα παρακάτω έργα:

 

  1. Ένταξη του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη Ιστορικού κέντρου οικισμού Πόθιας – Αρχαιολογικού Μουσείου» με προϋπολογισμό 493.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 10 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγουμένων Χρήσεων». Το έργο θα μπει σε αντικατάσταση των έργων «Δημοτική Αγορά Καλύμνου» προϋπολογισμού 300.000 € και «Συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίου πρώην Αστυνομικού τμήματος Χώρας Καλύμνου» προϋπολογισμού 193.000 € έργα τα οποία απεντάσσονται από τον Πίνακα 10 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου.

  

  1. Ένταξη του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ» με προϋπολογισμό 140.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 10 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγουμένων Χρήσεων».

 

  1. Ένταξη του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου» με προϋπολογισμό 250.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 10 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγουμένων Χρήσεων».

  

  1. Ένταξη του έργου «Πατμιάδα Σχολή» με προϋπολογισμό 35.000 €.

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 10 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγουμένων Χρήσεων».

 

  1. Ένταξη του έργου «Προμήθεια Συγκροτημάτων Παραγωγής Οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και στα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου» προϋπολογισμού 200.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 10 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγουμένων Χρήσεων».

 

  1. Ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Τερματικών Σταθμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο για παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο στο νησί της Ρόδου» προϋπολογισμού 31.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 6 «Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ)»

 

  1. Ένταξη του έργου «Επισκευή – Συντήρηση εσωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» προϋπολογισμού 3.000.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 6 «Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ)»

 

  1. Ένταξη του έργου «Λιμένας Καμείρου» προϋπολογισμού 1.000.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 6 «Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ)»

 

  1. Ένταξη του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση Δράσεων και παραδοτέων του έργου HYBRID PARKS» προϋπολογισμού 174.194 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στον Πίνακα 2 «Λοιπά Έργα Γ’ ΚΠΣ»

 

Οι προτεινόμενες πιστώσεις των έργων  του συνολικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 51.722.525,48   ποσό που  αντιστοιχεί στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , έτους 2012 στην παρούσα.

 

Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία της Σχολής Δυτών της Καλύμνου, με το ποσό των 25.000 ευρώ.

 

image_print