Μετά την έγκριση νομιμότητας που έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την λειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για περιβαλλοντικές δράσεις σε Ρόδο και Κω, την  αντίστοιχη έγκριση έλαβε η Περιφέρεια και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν αυτού, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διεκπεραιώνουν τις τελευταίες διατυπώσεις για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, που σκοπό έχει την περιβαλλοντική θωράκιση του νησιού της Ρόδου, καθώς και της Κω, στην οποία, για πρώτη φορά η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ επεκτείνει τη δράση της.

Βάσει των προβλεπομένων από την διάρκειας 5 μηνών Προγραμματική Σύμβαση, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του έργου – αντικειμένου της Σύμβασης, μέχρι του ποσού 499.750,00 € για το έτος 2017, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου, έτους 2017.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η περιβαλλοντική προστασία των νησιών της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.  και  η υλοποίησή τους  πρόκειται να ξεκινήσει  αμέσως μετά την υπογραφή της.

 

 

image_print