Εγκρίθηκαν  από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας που συνεδρίασε την Παρασκευή 6 Ιουνίου τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας Ρόδου», προϋπολογισμού  12.000.000,00 €.

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. –ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες.

Πέραν του κυρίως έργου του φράγματος προβλέπεται :

  1. Η ολοκλήρωση κατασκευής της οδού πρόσβασης προς το φράγμα μήκους 2 χιλιομέτρων και των απαραιτήτων τεχνικών έργων.
  2. Η βελτίωση της υφισταμένης οδού πρόσβασης προς τον οικισμό του Εμπωνα μήκους 5,3 χιλιομέτρων καθώς και την κατασκευή των απαιτουμένων τεχνικών έργων.
image_print