Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2013

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑMΠ 067 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/3 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/3 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/3 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067/3 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 3 Οκτωβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/egkrisi-saep-pna-pde-etous-2013