Επιλέγοντας εδώ  μπορείτε να λάβετε την Απόφαση Έγκρισης προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2022 Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

image_print