Επιλέγοντας εδώ  μπορείτε να λάβετε την Απόφαση Έγκρισης προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2021 Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ