κ. Υπουργέ,

 

Με την 172568/23.12.2013 απόφαση σας εγκρίθηκαν Περιβαλλοντικοί  Οροι για εννέα (9) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα νησιά Ανδρο, Πάρο, Νάξο, Τήνο.

Για τους συγκεκριμένους σταθμούς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου με τεκμηριωμένη απόφαση του, που λήφθηκε στις  9/11/2011, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, στηριζόμενο αφενός στην επιστημονική  διερεύνηση και τεχνικά στοιχεία των υπηρεσιών μας, τα οποία εμπεριέχονται στην απόφαση, αφετέρου στις αποφάσεις των αντίστοιχων Δήμων, που όλες είναι αρνητικές για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Επισημαίνουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν τοποθετήθηκε γενικά κατά των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντιθέτως ανέφερε ρητά την πεποίθηση του ότι το Αιολικό Δυναμικό των νησιών πρέπει να αξιοποιηθεί, εκτίμησε όμως, για τους λόγους που εκτίθενται στην απόφαση του, ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις  δεν προέκυπταν εκείνα τα στοιχεία, που θα συνηγορούσαν στο να επιτραπεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους.

Στην συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο στην από 19/10/2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με αντικείμενο την εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νότιου Αιγαίου.

 

Παρά τα παραπάνω το ΥΠΕΚΑ με την προαναφερθείσα απόφαση προχώρησε στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων μη δίνοντας βάση στα επιχειρήματα της αρνητικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημων των νησιών αυτών, και μη αναμένοντας τα πορίσματα της επιστημονικής διερεύνησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  Η επιστημονική διερεύνηση του Πανεπιστημίου θα οχύρωνε και τις ίδιες τις επενδύσεις από προσφυγές φορέων και πολιτών, των οποίων οι αντιρρήσεις εκφράστηκαν μέσω των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια αγνοήθηκαν χωρίς να υπάρξει αιτιολόγηση και προσπάθεια συναίνεσης. 

 

Εκτιμώντας ότι με την απόφαση αυτή το όλο θέμα της εκμετάλλευσης του αιολικού δυναμικού των νησιών δεν προάγεται αλλά οδηγείται σε περιπέτειες, που εντέλει και την ίδια την επενδυτική δραστηριότητα θα βλάψουν και τους σοβαρούς επενδυτές θα απομακρύνουν, παρακαλούμε για την ανάκληση της επίμαχης απόφασης ώστε να ληφθούν υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα από την έρευνα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και οι αρνητικές θέσεις των αυτοδιοικήσεων να εκλείψουν.

 

 

                                                                                                                        Ο Περιφερειάρχης

 

 

                                                                                                                        Ιωάννης Μαχαιρίδης 

image_print