Έγκριση δημοπράτησης έργων εκσυγχρονισμού γηπέδων σε Τήλο και Διμυλιά

 

Προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Δύο ακόμη γήπεδα, στη Διμυλιά Ρόδου και στην Τήλο, εκσυγχρονίζονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του εκτεταμένου, ειδικού προγράμματος συντήρησης και βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, που υλοποιεί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε στις 4 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τις μελέτες, τους όρους δημοπράτησης και τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμού, για την ανάθεση των έργων  «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Διμυλιάς» συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ και «Επισκευή  – Βελτίωση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Τήλου» συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη των έργων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας.

 

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Διμυλιάς» αφορά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου, με την  τοποθέτηση 24 προβολέων (ανά 6 σε 4 σιδηροϊστούς).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 

Το έργο «Επισκευή  – Βελτίωση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Τήλου» περιλαμβάνει ανακατασκευή του τάπητα του γηπέδου μπάσκετ που βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μεγάλο Χωριό της Τήλου. Περιλαμβάνει επίσης περίφραξη, κατασκευή δικτύου φωτισμού με τοποθέτηση δύο προβολέων LED, νέες σταθερές μπασκέτες κλπ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.  

 

Για τα δύο έργα έχουν συναφθεί Διαβαθμιδικές Συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τους Δήμους Ρόδου και Τήλου αντιστοίχως. Βάσει αυτών,  Περιφέρεια, εκτός από φορέας κατασκευής, είναι και φορέας χρηματοδότησης. Τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, από τον κωδικό «Συντηρήσεις Επισκευές χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών Π.Ε. Δωδεκανήσου».

Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένει στους Δήμους

Ρόδου και Τήλου αντιστοίχως.