Εγκρίσεων για μια σειρά έργων στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και των Λιμενικών Υποδομών, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος. 
 
Έργα στον τομέα της Παιδείας
 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και προώθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης ενέκρινε την προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου, με την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης του έργου της επέκτασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου, συνολικής δαπάνης 915.041 ευρώ. Παράλληλα, υπεγράφη απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου της επέκτασης κατά ογδόντα ημέρες, μέχρι τις 21-8-2015 (και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς)  η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. 
 
Έργα στον τομέα του Πολιτισμού
 
Με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στην Βρουλιά Νότιας Ρόδου», μέχρι τις 30-9-2015. Η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου οφείλεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, που καθυστέρησαν σημαντικά την πρόοδο των εργασιών στερέωσης των λιθοδομών του αρχαϊκού οικισμού και του πύργου. Επίσης, καταστροφές σημειώθηκαν και στον χώρο στάθμευσης από τις βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου 2014. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης  και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. 
 
Ο κ. Χατζημάρκος ενέκρινε επίσης την παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μήλου», μέχρι τις 15-10-2015. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αποκάλυψης υπόγειου ταφικού θαλάμου κάτω από το δάπεδο της ορχήστρας. Τα νέα ευρήματα απαιτούν συμπληρωματικές εργασίες (αποτυπώσεις, χρονολογήσεις κλπ) που παρατείνουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου εκτός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων.  Κατά τα λοιπά, η πορεία των εργασιών κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγων των δυσμενών καιρικών συνθηκών τον φετινό χειμώνα. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης  και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.
 
Υδροδότηση Μαρίνας Ρόδου
 
Ο κ. Χατζημάρκος ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Επέκταση αγωγού τροφοδότησης Λιμένα Ρόδου μέχρι το νέο Λιμάνι και την Μαρίνα Ρόδου», συνολικής δαπάνης 397.501 ευρώ. 
 
ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου
 
Τέλος, ο Περιφερειάρχης ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού θραύσης – κοσκίνισης αδρανών και συνοδών ειδών» συνολικού προϋπολογισμού 329.672 ευρώ, στο πλαίσιο της «Προμήθειας εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ.
image_print