Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεκατριών (13) Έργων συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€  που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 067).

Αναλυτικά:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

1.     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, προϋπολογισμού 700.000€.

2.     ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, προϋπολογισμού 1.000.000€.

3.     ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΥ ΧΩΡΑΣ – ΕΓΓΑΡΩΝ Ν. ΝΑΞΟΥ, προϋπολογισμού 1.300.000€.

4.     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥ, προϋπολογισμού 1.000.000€.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

1.     ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 3.000.000€.

2.     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 1.000.000€.

3.     ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 2.000.000€.

4.     ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 500.000€.

5.     ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΨΕΡΙΜΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 2.000.000€.

6.     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22-11-2013 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 3.000.000€.

7.     ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 2.000.000€.

8.     ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΨΕΡΙΜΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 1.000.000€.

9.     ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22-11-2013 ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού 1.500.000€.

Επίσης από το ίδιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτείται και ο Δήμος Ροδίων με το ποσό των 3.750.000€  για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες