Πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου : Ενιαία εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης των δομών της ΠΦΥ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και  στα νησιά της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

 

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου : Ενιαία εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης των δομών της ΠΦΥ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και  στα νησιά της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

 

Τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου : Ενιαία εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης των δομών της ΠΦΥ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και  στα νησιά της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.