Δύο νέα έργα στο νησί της Μυκόνου συμπεριελήφθησαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, έτους 2015, με απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2015.

Πρόκειται για τα έργα  "Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου ν. Μυκόνου" και  "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου"

Για τα δύο αυτά έργα, ζητήθηκε από τον Δήμο Μυκόνου η υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίησή  τους,  λόγω υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε απόφαση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εξειδίκευση και συμφωνία των όρων, βάσει των οποίων θα καταρτισθούν οι αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Μυκόνου, οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση.

Η χρηματοδότηση και για τα δύο έργα, θα γίνει από πόρους του Δήμου Μυκόνου, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.